Bài viết

Đừng nói ngày mai

/
- Mình yêu nhau đến khi nào? - Đến đâu biết đến…

Người không biết sợ là người có khả năng yêu thương vô hạn

/
Sợ hãi là mặt đối lập của yêu thương. Nếu không…