Seloman là tổ chức giáo dục về văn hóa tình dục đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng mục đích tối thượng của cuộc sống là hạnh phúc. Những khóa học và chương trình hội thảo của Seloman sẽ góp phần nâng cao văn hóa tình dục của người Việt Nam ibebet, đem đến cho cộng đồng một hạnh phúc trọn vẹn và văn minh.

Sứ mệnh: Giáo dục văn hóa tình dục lành mạnh.

Tầm nhìn: Xây dựng cộng đồng văn minh.

Gía trị cốt lõi: Kiến thức khoa học đem tới hạnh phúc cho con người.