Khóa học

Thời lượng

Học phí

Địa điểm

Ngày khai giảng

Xem chi tiết

Sexuality Mastery- Tình Dục Học Toàn Diện

8 buổi

(4 ngày)

40.000.000 VNĐ

Hà Nội

Tháng 11/2023

Xem chi tiết

Giáo dục giới tính KID1, KID2, KID3

2 buổi

(1 ngày)

1.000.000 VNĐ

Zoom Online

Tháng 11/2023

Xem chi tiết

Thuận Vợ Thuận Chồng

3 buổi

(3 ngày)

3.000.000 VNĐ

Zoom Online

Tháng 11/2023

Xem chi tiết

Back To Love (Tìm Lại Tình Yêu)

3 buổi

(3 ngày)

3.000.000 VNĐ

Zoom Online

Tháng 11/2023

Xem chi tiết

Phong độ & Quyến rũ

2 buổi

(2 ngày)

10.000.000 VNĐ

Zoom Online

Tháng 11/2023

Xem chi tiết

Năng lượng tình dục và lãnh đạo

6 buổi

(3 ngày)

20.000.000 VNĐ

Hà Nội & Hồ Chí Minh

Tháng 11/2023

Xem chi tiết