Tag Archive for: sự chủ động

Sự chủ động của người vợ

/
Người ta quen nghĩ rằng người đàn ông chủ động?…