Tag Archive for: người tình

Người thứ 3 sai hay đúng?

/
Có mấy ai bước vào lưới tình rồi mà dễ dàng…