Tag Archive for: kết thúc

Liên tục khởi đầu mới

/
Chúng ta thường nghe nói: "Có khởi đầu thì có kết…