Tag Archive for: hương thơm

Tình yêu đích thực không phải là một khúc dạo đầu. Nó là một thứ hương thơm

/
Chúng ta đã từng sử dụng nhiều lần các từ “Tình…