Tag Archive for: can đảm

Yêu đi, đừng sợ

/
Người không biết sợ là người có khả năng yêu…

Người không biết sợ là người có khả năng yêu thương vô hạn

/
Sợ hãi là mặt đối lập của yêu thương. Nếu không…