Lê Thị Phương Thảo

Giảng viên- Tư vấn Tâm lý tại Công ty Cổ Phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm).