Nguyễn Thị Hoài Nhi

Giám đốc chăm sóc khách hàng Công ty TNHH  Sinh trắc học dấu vân tay và phát triển con người U-Lead

Giảng viên – Tư vấn tâm lý tại Công ty cổ phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng.