NGUYỄN PHƯƠNG

Chủ  tịch Công ty TNHH MIA GROUP

Nhà Đào tạo Tâm lý Tình dục học- Phát Triển Con Người tại Công ty  Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng (Seloman).