Lê Thu Trang

  • Chủ ­Tịch Tổ Hợp Giáo Dục Ngôn Ngữ Kỹ Năng Tư Duy MPEC- Tổ chức giáo dục hàng đầu Việt Nam 21 chi nhánh Toàn Quốc về Ngôn Ngữ, phát triển Nghệ Thuật, Giáo dục Montessori sớm, Giáo dục kỹ năng Thế hệ trẻ.
  • Chủ Tịch Cộng Đồng Bất Động Sản PmaxLand khu vực Miền Bắc .
  • Phó Chủ Tịch Wlin BEAUTY – Cộng Đồng Nữ Doanh Nhân Thành Công, trẻ đẹp trong mạng lưới WLIN.
  • Sử dụng thành thạo Ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật và Master các Chương trình Đào Tạo Giáo Dục Tài Chính, Kỹ Năng, giảng dạy cho mọi lứa tuổi.
  • Nhà Phân Phối và Đào tạo chương trình Giáo Dục Infolife độc quyền Miền Bắc.
  • Đạt được chứng chỉ về Trị Liệu Tâm Lý Dòng thời gian (Timeline Therapy) do TLTA Hoa Kỳ chứng nhận – Tổ chức duy nhất và uy tín nhất thế giới về “Timeline Therypy” và “Trị liệu tâm lý bằng thôi miên” do Hội đồng thôi miên Hoa Kỳ chứng nhận (American Board of Hypnosis).
  • Giảng viên- Tư vấn tâm lý tại Công ty Cổ phần Giáo dục Hạnh phúc Cộng đồng ( HappyComm)