New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

Đàn ông biết thương liền gặp đàn bà biết nhớ, đàn ông biết đợi mới gặp đàn bà biết chờ.

Lương duyên chính là KIÊN TÂM chờ đợi. Bởi trong tình yêu một câu: Anh chờ em còn có nhiều dũng khí và sức nặng hơn so với 3 chữ: ‘Anh yêu em. Chờ đợi có khó không? Với một tình yêu chân thành thì đó là chuyện nhỏ, nhưng nếu bạn xem nó không phải là tình […]